Reset Password

click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
Make a Reservation
Advanced Search
Your search results
8 กันยายน 2020

จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี

จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี ม.2 ต.ทุ่งขนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 สถานที่จำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภค แหล่งจำหน่ายเสื้อผ้ามือสอง เครื่งนุ่งห่ม

ประวัติความเป็นมา

          หมู่บ้านซับตารี เป็นหมู่บ้านเขตชายแดนไทยกัมพูชา มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานราวปี พ.ศ. 2518 โดยตาหวัง และตาจง ย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอพิบูลมังสาหารและเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และต่อมมามีการย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดอุบลราชธานีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านสืบเชื้อสายมาจากทางภาคอีสาน

ที่เรียกว่าหมู่บ้านซับตารี เพราะบริเวณหมู่บ้านมีตาน้ำ ซึ่งภาษาถิ่นจะเรียกว่าซับ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้ ตาน้ำ หรือ ซับ มีชื่อว่าตารี จึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ซับตารี ซึ่งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังคงความเป็นชาวอีสาน ไม่ว่าจะอาหาร การกิน หรือ งานบุญประเพณีต่างๆ เช่นการสวดซำฮะ หรือการแห่บั้งไฟ

ตลาดชายแดนซับตารี

          เมื่อปี พ.ศ. 2534 ก่อนจะเป็นตลาดซับตารี ทั่วบริเวณตลาดคือจุดพักไม้ กองไม้สัมปทานจากรัฐบาลกัมพูชาส่งต่อโรงงานแปรรูปในไทย แต่เมื่อสหประชาชาติและนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคัดค้านการตัดไม้จากกัมพูชา จึงทำให้สิ้นสุดการทำไม้บริเวณชายแดน

ต่อมาตลาดการค้าชานแดนจึงขยายเต็มตัวในปี พ.ศ. 2538 หลังสงครามสงบลง เริ่มมีชาวกัมพูชาอพยพเข้ามาหากินและทำการค้าขาย เล็กๆ น้อยๆ ร่วมกับคนไทย โดยนำสัตว์ป่า ของป่า สมุนไพร กับของที่หาได้จากป่า เช่น น้ำผึ้งป่า มาค้าขายในแนวชายแดนหมู่บ้านซับตารี

และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตลาดซับตารี จากร้านค้าของคนไทย และคนกัมพูชา ที่มีเพียงไม่กี่ร้าน ก็ค่อยๆ เติบโตขึ้นเป็นร้านค้าเกือบ 100 ร้าน และทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนรายได้ระหว่างสองประเทศอย่างมหาศาล ปัจจุบันเป็นจุดผ่อนปรนบ้านซับตารี ชาวกัมพูชายังคงข้ามแดนเข้ามาซื้อสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า ของใช้ อาหาร ผลไม้ และยังคงเดินทางเข้ามารับจ้างเป็นแรงงาน ตามสวนผลไม้ในพื้นที่อำเภอสอยดาวอีกด้วย

อาหารอีสานซับตารี

วัฒนธรรมการกินจากอีสาน หัวใจของอาหารพื้นถิ่น คืออาหารที่มีอยู่ในถิ่น ซึ่งแม่ครัวนำเสนออาหาร ส้มตำ ซุปหน่อไม้ ซุปขนุน ไส้กรอกอีสานซับตารี แกงอ่อม ข้าวปุ้น แม่ครัวพ่อครัวซับตารีเป็นคนสนุกสนาน พร้อมทำอาหารต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอาหารพื้นถิ่นอีสาน

ประเพณีบุญบั้งไฟ

          เนื่องจากชาวบ้านซับตารีอพยพมาจากอีสาน จึงยังคงสืบทอดประเพณีบุญบั้งไฟช่วงก่อนเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชุมชน รวมทั้งบูชาพญาแถนตามความเชื่อก่อนที่จะเข้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาหรือฤดูฝน ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล สร้างความชุ่มชื้นและบำรุงผลผลิตพืชสวน พืชไร่

คำขวัญ

“รำลึกวีรชน 19 ธันวา หอพระพุทธบูชาคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทย บุญบั้งไฟประเพณี”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.